Klubbhåndbok og medlemskap

Politiattest

Vi ønsker at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være barn og ungdom.

Det er et krav at alle med verv i Jessheim Bokseklubb som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige, skal fremvise politiattest.

Gyldigheten på Politiattesten er 3 år.

 

Du må gjøre følgende:
1. Skriv ut bekreftelse for formål og politiattest (se under)
2. Fyll inn ditt navn og fødselsnummer, og skann denne
3. Klikk på linken her: Send søknad om politiattest elektronisk (du må ha bankbrikke/Min Id)
4. Når du har mottatt attesten, vises den frem til ansvarlig for politiattest
5. Datoen for attesten blir registrert 

Send gjerne over mailen med bekreftelsen på at søknaden er mottatt, slik at vi kan følge opp hva som har blitt gjort.

Mvh

Styret Jessheim Bokseklubb