jessheim bokseklubb ullensaker boksetrening
Klubbhåndbok og medlemskap

Medlemskap - betingelser


Oppsigelse

Dersom du ønsker å si opp ditt medlemskap, kan du sende en e-post til medlem@jessheimbokseklubb.no

Kontakt oss på medlem@jessheimbokseklubb.no eller telefon 91623192 (Bendix Gadeberg) dersom du har spørsmål om utstyr, trening eller lignende.