Klubbhåndbok og medlemskap

Medlemskap - betingelser


Oppsigelse

Dersom du ønsker å si opp ditt medlemskap, kan du sende en e-post til leder@jessheimbokseklubb.no