Klubbhåndbok og medlemskap

Dokumenter

Her har vi samlet klubbens retningslinjer og andre skjema som kan lastes ned.

Personvernerklæring

 

 

Retningslinjer for klubben:

Her kan du laste ned de retningslinjer som gjelder for klubben, og vi anbefaler alle i klubben til å sette seg inn i disse.

Retningslinjer alkohol

Retningslinjer foreldre

Retningslinjer mobbing

Retningslinjer reiseleder

Retningslinjer trenere

Retningslinjer utøvere

Skjema:

Godtgjørelseskjema er for de som har krav på godtgjørelse eller refusjon i forbindelse med reise til stevner (Bemerk alle godtgjørelse må godkjennes av styret på forhånd)

Godtgjørelseskjema