Klubbhåndbok og medlemskap

Om oss

Jessheim Bokseklubb ble stiftet 1. januar 2014

Tilknyttet Norges Bokseforbund og Norges Idrettsforbund. Tilhører Ullensaker kommune og ligger under Ullensaker Idrettsråd.
Jessheim bokseklubb ble etablert i 2012 under Jessheim kampsportklubb.

Fra januar 2014 ble Jessheim Bokseklubb registrert og godkjent som eget idrettslag.

Vi trener boksere fra 8-99 år.

Hovedfokus på trening er: Bevegelse, koordinasjon, riktig teknikk og forebygging av skader. Alle skal bruke hjelm og tannbeskytter under sparring – også på trening.

Klubbens verdier: Respekt for hverandre, vennskap, inkluderende, dopfritt, voldsfritt og mobbefritt idrettsmiljø!

Vårt tilbud til utøverne: Et godt og inkluderende idrettsmiljø og mulighet for å delta på merkestevner, sparringstevner og diplomboksing.

Det er nedsatt et styre som er dedikerte og engasjerte og villig til å stå på for klubben vår. Idrettslaget er basert på non profit og alt av midler vi får inn, vil gå tilbake til utøverne. Alt arbeid rundt klubben er på frivillig basis og blir ikke lønnet.

Jessheim bokseklubb har store ambisjoner på vegne av sine utøvere og vil igjennom ulike tiltak skaffe midler til klubben slik at vi kan følge opp utøverne best mulig og samtidig fortsette å vokse som klubb. Vi opplever stor interesse og pågang rundt klubben.

Styret:

Emily Kvarvåg Holthe - Styretleder - leder.jessheimbokseklubb@gmail.com

Ellen Cecilie Omsted Holter - Styremedlem & webansvarlig

Bendix Gadeberg - Styremedlem, medlem- og regnskapsansvarlig - medlem@jessheimbokseklubb.no

Trener:

Jesper Mørch-Pedersen Segato - Sportslig ansvarlig & trener for mix & ordinær partiet

Per Arne Skau - Trener for ordinær & diplom (Teknisk trening)

Andreè Söderström - Trener for mix & ordinær partiet

Anniken Holthe - Trener for diplom partiet

Mirjam Mørch-Pedersen Segato - Trener for diplom partiet

Kjell Østhus - Trener for rekrutt partiet

Bendix Gadeberg - Trener for rekrutt partiet